Ngenalena Basa ngapak Banyumasan

Assalamualaikum Kang, Mbokayu,Bapake, Mboke lan Rika kabeh,
kiye ceritane enyong arep ngenalena basa Banyumasan nggo wong Jawa
tapi sih basa jawane ora ngapak lan nggo wong seberang.
bocah bocah sing asale wong kang karisedanan banyumas, termasuk kuew daerah cilacap, kebumen, gombong, banyumas, brebes, tegal, banjarnegara lan dearah sekitare, Jaman siki, akeh cah-cah enom sing kang karesidenan banyumas kuwe pada isin nek kon ngomong nganggo basa banyumas, mbok di guyu karo kancane sing  kang daerah jawa liane, jerene basane lucu lan merguyokena.

Jajal, nek rika ngerti, sapa maning ndeleng sing arep ngelestarikna basane dewek nek ora enyong karo rika.Tulisan kiye cocok nggo sinau wong sing kang derah Semarang, Jogja Solo apa jawa daerah jawa timuran lah. Tapi nek
rika udu wong jawa ya ora papa nek arep sinau basa Banyumasan. Men lewih kepenak, nang ngisor artikel kiye tak wenehi kamus cilik mesti enyong ngandel rika pada ngerti lan mudeng pas maca tulisan kiye, mung ora bisa ngomonge. nek rika anu udu wong jawa ya mesti bingunge maca tulisan kiye.
Mulane kang, mbok ayu, golet kanca sing kang banyumas, men tambah wawasanane lah, soale apa? wong jawa kuew ana nang endi papan, tanah jawa kuwe wis sesek, kakehen wong, mulane siki wong jawa ana sing nang sumatra,
kalimantan lan papan liyane, ngasi nang arab, hongkong, jepang lan amerika baen ana wong jawa, ya mung seneajan dadi TKW apa TKI. mulane basajawa kue penting, jan penting banget.

Enyong bae kiyeh wis urip nang jogja meh 7 taun, wis mandan kelalen, lah wong amben dina nganggo basa indonesiya. Mulane ngapake enyong uwis arep ilang. Men ora ilang ya tak tulis bae kiye nang blog. lah anane tulisan kiye
ya men ngajak rika pada sing kang banyumas  men dewek kuwe istilahe sih agi keren jere "PEDE" percaya diri kaya kuwe. Tapi seurunge enyong nerusna nulis, ya njaluk ngapura benget nek basa ngapake eyong wis ora asli, kecampur campur karo basa indonesia. Dadi, nek rika pas ujian basa ngapak ulih angka 700 (pitung ngatus) meng nduwur nek enyong luput ya di benerna ya kang, mbokayu, wis enyong  mulai disit sekang perkara sih sepele,

babagan perkenalan

nek rika arep golet kanca utawa golet bojo saking karisedenan banyumas, rika kudu bisa ngapak, kudu! wajib pokoke. Bapak ku baen sing kang jogja siki ya wis ngapak ko...soale biyungku wong cilacap, sing basane esih ngapak asli.nek rika meng banyumas biasane wong takon maring dewek kaya kiye pertakonan pertakonan kiye kabeh enyong tulis nggo rika pada

Rika jenenge sapa sih? jawabane : enyong jenenge Bawor".

Bawor di ganti jenenge asli rika.

pertakonan babagan lelungan

(darimana)


Rika kang endi? jawabane:" enyong kang purwokerto".

pertakonan babagan gawean

rika kerja nang endi kang? jawabane :"enyong tah urung kerja, golet kerjaan angel banget koh..".

kiye mung pengantar... tapi rika kudu emut kang, nek ngomong kaya nang contoh kuew nek dewek kuwe seumuran. tapi nek dewek ditakoni wong sih lewih tua,contone bakalan mertua, ya rika nganggo basa persatuane wong jawa, basa kromo. di catet kueh....

"Rika wis mangan urung?" aja di jawab :" urung, wong ora ana sing dipangan", rika bisa di anggepe wong sing ora duwe tata krama, mbajuk karo wong tua
mending rika jawabane standar jawa lah ya,,, jawaban sing alus ya :"Dereng, kulo dereng ngelih". nah kaya kue disit ya ngesuk enyong sambung maning babagan basa ngapak lan werna wernane. pokoke basa ngapak keren pisan koh.

Kamus
nek rika pas maca tulisan nang duwur bingung, enyong gawe kamus cilik nang ngisor, tak gawe kamus jawa ngapak-> basa indonesia men wong sing kang seberang ya pada mudeng.

Enyong = Saya
Rika, kowe = Anda, Kamu
arep = Akan
glitho = Jitak
wong = Orang
mudeng = Paham
golet = Mencari
kanca = Teman
Kiye = ini
kuwe = itu
nang kene =di sini
nang kana =di situ/di sana
ngandel = percaya