Idul Fitri

Assalamualakum, kang, mbokayu, sedulur kabeh...ngesuk wis badhan (lebaran) ya ..? duh duh pantesan fesbok siki sepi banget yakin, kaya kayane di tinggal bali ndesa kabeh luh. Enyong arep crita disit kiey lah, babagan idul fitri nang kroya taun taun seurunge, utamane taun taun jamane enyong cilik karo jamane enyong enom, terus taka bandingna karo taun siki, sing nek tak ndeleng, idul fitri tauhn ski nak enyong rasa rasane gemrungsuh pisan koh, Toko jadi baru kebek, dalan nang kroya macete wis kaya jakarta, padahal kroya kue mung kota cilik pisan koh.

Rika esih kamutan ora jaman enyong enom karo pas jaman enyong bocah, nek idul fitri kue bocah bocah pada seneng banget nganggo klambi anyar, terus bar sholat id pada pur puran (maaf maafan) maring tangga teparo, ana sing mung muter se RT, ana sing sedusun ana sih muter muter ngasih sedesa, ya embuh kenal karo sing dua umah apa ora, kuew ora penting . Wong jenenge bocah, mung goleti panganan enak, kie jamane enyong bocah, sing digoleti kaya waffer, coklat, sukro, kacang karo lia liane,pokoke sing pangane wong kota lah. Nek panganan jawa kaya awug awug, lemper, lemet, wajik, jenang, tape tah ora payu, bocah2 ora seneng, kue tulih panganan ndesa, wis sering mangan. Bocah bocah senengi goleti pangan sih mandan kota kaya kue lah, contone ya kaya waffer mau.

Nang umah, sing biasane mangan karo jangan kangkung karo sambel trasi, mangane dadi karo iwak pitik, Rika ngerti ora kang, jaman gemiyen, mangan iwak pitik ya paling setahun pisan, ya kue pas riraya idul fitri. Nek kepengin mangan iwak wedus apa iwak sapi ya ngenteni riraya kurban. Jan, jaman ora kepanak pisan mbok?

Terus nek bar muter biasane tongkrong tongkrong, nyumet mercon apa pada nggedebus cerita ngalor ngidul, nek sing pada due duit, terus minggat maring gone pacare, padane ora dua pacar ya minggat maring widarapayung apa baturaden, nang widarapayung ora ndeleng segara kang, ndeleng wong sing akehe ora patut, dadi maring widarapayung kue udu ndeleng laut, tapi ndeleng wong sing akehe ora jamak.

Kue tah gemiyen, siki ya wis jaman kepenak ya, wis ora mangsan mampir gone tanggane golet panganan enak, bocah siki senenge di nei mentahan bae, duit kang, duit!. Bar kaya kue terus montoran, dolan sekepenake awake dewek, nek sih bocah nggrabis malah pada mabok ora nggenah terus pada klenger. Jan jan..idul fitri enggane go mabok koh. Siki wong sing pada kesed ora lunga ngendi endi, mung nang ngumah, telepon kadang sedulur, nek cah enom kabeh kancane di sms kabeh. Nek sing bebeh sms-an dolan fesbok nang hp, mulane jaman siki hpne apik2, ora kaya jaman biyen..

Enyong anu wis tua ya ngomongi rika kabeh sing esih pada enom, nek idul fitri ya sing sederhana baen lah, aja boros, apa maning mabok apa trek trekan nang ndalan, tur sebenere ya ora perlu maring widarapayung ndeleng wong sing ngaduk aduk akehe, sing penting silaturahmi ketemu sedulur. Pada pada njaluk ngapura karo ndonga tindonga (doa mendoakan) mbok kaya kue sedulur?

Ya wis, kaya kue disit, seurunge ditutup enyong njaluk ngapura maring rika kabeh, jenenge wong tua ya akeh lupute, padane rika kabeh, utamane sing esih pada enom, ana salah karo enyong, ya wis tak ngapurani.

Tak tutup sedulur , Sugeng Riraya 'idul Fitri, Candra Nyuwun ngapura seamba ambane.segara.....
Wassalamualaikum..wr wb..